Życie Bez Kompleksów – Wzrost – Włosy – Sylwetka

REGULAMIN

I. Wstęp

Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa ogólne warunki, podstawowe zasady oraz sposób prowadzenia sprzedaży dokonywanej przez sklep internetowy pod adresem www.bez-kompleksow.com.pl zwany dalej „Sklepem” .
Przed zamówieniem ze Strony jakichkolwiek Produktów należy uważnie zapoznać się z treścią Regulaminu. Zamawiając którykolwiek z naszych Produktów na Stronie akceptujesz niniejszy Regulamin, a zawarte w nim postanowienia stają się dla Ciebie wiążące.

Sklep internetowy pod adresem www.bez-kompleksow.com.pl należy do zespołu Życie Bez Kompleksów – Piotr Gruszczyński, ul. 29 Grudnia 1 , 62-430 Powidz, zwanego dalej „Sprzedawcą”. E-mail kontaktowy: [email protected] Podmiot, który złożył zamówienie korzystając z witryny www.bez-kompleskow.com.pl jest zwany dalej „Klientem”.
Składając zamówienie na stronie internetowej www.bez-kompleksow.com.pl Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego warunki w całości.
Klienta obowiązuje treść regulaminu, która znajduje się na stronie www.bez-kompleksow.com.pl w chwili składania zamówienia.

Sklep www.bez-kompleksow.com.pl jest jedyny sklepem na terytorium Polski, mającym prawo do dystrybucji programu Życie Bez Kompleksów. Właściciel sklepu (Sprzedawca) posiada wyłączną licencję dystrybucyjną oraz wszelkie prawa autorskie.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, reprodukcja i redystrybucja jakichkolwiek materiałów zawartych na tej stronie w całości lub w chociaż w najmniejszej części, bez oficjalnej zgody właściciela jest surowo zabronione. Wszelkie kopiowanie całości lub części niniejszej strony zgodnie z art. 79 z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U 1994 Nr 24 poz. 83) podlega karze i będzie sprowadzane na drogę sądową.
Wszelkie prawa zastrzeżone, Copyright 2016 by www.bez-kompleksow.com.pl

II. Postanowienia ogólne

Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Sklepu przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów, w tym majątkowe i niemajątkowe prawa autorskie, nazwa Sklepu (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. Treści nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu, jednak wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności oraz w granicach powszechnie obowiązującego prawa.
Sklep Internetowy jest udostępniany przez Sprzedawcę za pośrednictwem sieci internet i strony internetowej Sklepu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
Korzystanie ze Sklepu może odbywać się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych dotyczących oferowanych towarów, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.
Korzystanie ze Sklepu oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na stronie internetowej Sklepu.
W celu złożenia zamówienia w Sklepie oraz w celu korzystania z usług dostępnych na stronach internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
Zastrzegamy sobie prawo do wycofania ze sprzedaży dowolnego produktu w każdym momencie.
III. Składanie zamówień

Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest prawidłowe jego złożenie poprzez stronę internetową
Informacje podane w ramach Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów. Zawarcie Umowy Sprzedaży nie wymaga posiadania przez Klienta Konta założonego w drodze rejestracji. W przypadku nie rejestrowania się w sklepie, z każdą kolejną wizytą w Sklepie i nowymi zakupami Klient będzie musiał ponownie wypełnić dane na Formularzu zamówienia.
Złożone zamówienie jest ważne przez 7 dni. Po tym czasie zostanie automatycznie anulowane jeśli nie zostanie opłacone/odebrane/zrealizowane.
Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony Internetowej Sklepu.
Klient kompletuje zamówienie, wybierając towar przez wybór polecenia „KUPUJĘ PROGRAM” pod danym towarem znajdującym się na stronie internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu na „Stronie zamówienia” sposobu dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia, wypełnionego zgodnie z informacjami podanymi w ww. formularzu, do Sprzedawcy. Wysłanie formularza następuje przez aktywację odpowiedniego pola „dalej ” w formularzu zamówienia. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy Klientowi wyświetlany jest Formularz Informacyjny z informacjami określonymi w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów takimi jak cena łączna wybranych towarów oraz łączny koszt wybranego sposobu dostawy.
Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.
6.a. Sprzedawca ma prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia.
Na podstawie złożonego zamówienia, Sprzedawca dokonuje weryfikacji dostępności w Sklepie zamówionego przez Klienta towaru.
Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty.
W przypadku braku w Sklepie zamówionego towaru albo braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną o powstałych okolicznościach.
W przypadku pozytywnej weryfikacji dostępności towaru, Klient otrzymuje od Sprzedawcy, na adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu przez niego zamówienia do realizacji.
Ceny na stronie internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze:
11.a. stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich lub w Euro.
11.b. nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy;
Ostateczną ceną wiążącą strony umowy sprzedaży jest cena towaru zawarta na stronie internetowej Sklepu w momencie składania zamówienia przez Klienta.
Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy oraz określeniu formy płatności w ostatnim kroku zakupu.
Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
– przelew – wpłaty należy dokonać na wskazany numer rachunku bankowego, który Sklep przekazuje w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Przelew można zrealizować przez Internet, na poczcie lub w banku. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym, Sklep rozpoczyna realizację zamówienia,
– płatność elektroniczna – Sklep wykorzystuje system płatności PayPal oraz Przelewy24, do którego Klient zostaje przekierowany w celu dokonania płatności.

Warunkiem wysłania towaru w przypadku wybrania sposobu płatności: przelew lub płatność elektroniczna jest zapłata za towar i przesyłkę.
Klient może modyfikować zamówienie do chwili otrzymania droga elektroniczną potwierdzenia przyjęcia zamówienia prze Sprzedającego. W szczególności, zmiany mogą dotyczyć zakresu przedmiotowego zamówienia, anulowania całości lub części zamówienia, zmiany adresu dostawy, lub zmiany danych na fakturze VAT. W przypadku dodania przez Klienta nowych towarów do zamówienia czasu realizacji zamówieni może ulec wydłużeniu na czas nie dłuższy niż 48 godzin.
Sprzedawca realizuje zamówienie w ciągu 2-5 dni roboczych, zamówienie jest wysyłane najwcześniej po 24 godzinach od chwili otrzymania potwierdzenia zapłaty za zamówiony Towar. Sklep zastrzega sobie 14 dniowy okres realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych, w takich przypadkach Klient jest informowany o tym
W przypadku zakupu Produktu wymagającego przesyłki w formie elektronicznej, realizacja zamówienia następuje automatycznie i natychmiastowo (na wskazany przez Klienta adres e-mail) po zaksięgowaniu środków w wybranym systemie płatności
Z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, przy wyborze przesyłki elektronicznej, czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu.
Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem dostawcy, na adres wskazany w formularzu zamówienia.
Klient powinien sprawdzić doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika dostawcy.
Klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego towaru do Sklepu internetowego przez dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt dostawy.
Sklep zastrzega sobie prawo do nierealizowania zamówień bez udostępnienia kontaktów postaci adresu e-mail i numeru telefonu pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
IV. Warunki dostawy

Sklep nadaje przesyłki na terenie Europy.
Sklep dostarcza przesyłki za pośrednictwem usług kurierskich, Poczty Polskiej lub w formie elektronicznej.
Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
Niezwłocznie po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia . Sklep rozpoczyna jego realizację, a Klient będzie na bieżąco informowany o procesie wykonania zamówienia.
Termin wysyłki wynika z dostępności produktów i wybranej formy płatności, podczas gdy czas dostawy zależy od wybranej przez Klienta formy dostawy.
Całkowity koszt dostawy zamówienia zostaje obliczony po dodaniu produktów do koszyka oraz wybraniu odpowiedniej formy dostawy i metody płatności – w podsumowaniu zamówienia zostanie podana dokładna wartość do zapłaty.
V. Zasady zwrotu towaru

Sprzedawca prosi Klientów o sprawdzanie zawartości przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń towaru uprzejmie prosimy o spisanie z kurierem doręczającym protokołu szkody firmy kurierskiej.
W przypadku chęci zwrotu towaru lub jego reklamacji Kupujący proszony jest kontakt e-mailaowy na adres Sklepu – [email protected]
Decyzja o akceptacji lub braku akceptacji zwrotu towaru zależna jest wyłącznie od woli Sprzedającego
Koszty odesłania towaru w przypadku odstąpienia od umowy ponosi Klient,
VI. Gwarancja

Sklep nie udziela gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.

VII. Zwroty

Klient ma możliwość otrzymania zwrotu pieniędzy za zakupiony produkt jeśli spełni wyszczególnione poniżej kryteria zwrotu. Aby rozpocząć procedurę zwrotu należy poinformować sprzedającego (wysyłając wiadomość e-mail na adres sklepu – [email protected] lub korzystając z formularza kontaktowego, w tytule wiadomości podając numer zamówienia) o chęci dokonania zwrotu oraz podanie przyczyny niezadowolenia z zakupionego produktu. Pozytywne rozpatrzenie prośby o przyznanie zwrotu pieniędzy jest możliwe na podstawia braku uzyskania jakichkolwiek efektów stosowania programów zawartych w zakupionym produkcie a nie na podstawie jego treści, formy lub innych okoliczności mających wpływ na niezadowolenie klienta. Każda prośba o przyznanie zwrotu środków za zakupiony produkt rozważana jest indywidualnie a klient zobowiązuje się do podania szczegółowych informacji takich jak: wiek osoby rozpoczynającej stosowanie programu, czas stosowania programu – wzrost min. 180 dni, włosy min. 60 dni, sylwetka min. 60 dni. ( niezbędne do rozpoczęcia procedury zwrotu środków), informacje o dokładności i częstotliwości wykonywania zaleceń programowych, dokumentacja postępów (jeśli była prowadzona), uzasadnienie decyzji o wystosowaniu prośby o zwrot środków. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia prośby o zwrot srodków za zakupiony produkt, sprzedający w terminie do 7 dni roboczych zobowiązuje się przelać środki na pododane przez klienta dane niezbędne do dokonania przelewu.  Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy wypłacenia środku w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania zaleceń programowych zawartych w zakupionym produkcie oraz nie spełnienia formalnych wymagań niezbędnych do całkowitego zakończenia procedury zwrotu. 
VIII. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników Sklepu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Klient ma możliwość wglądu oraz poprawienia swoich danych po zalogowaniu się do serwisu Klient ma prawo uzyskania informacji o celu i zakresie zbierania danych.
Dokonując zamówienia w Sklepie www.bez-kompleksow.com.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sklep do celów związanych z realizacją zamówień złożonych przez Klienta oraz obsługi po sprzedażowej.
Dokonując zamówienia w Sklepie Klient może wyrazić zgodę na przesyłanie Klientowi informacji handlowych oraz podejmowania działań marketingowych w formach dozwolonych prawem oraz Ustawą z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.
Administratorem danych osobowych Klientów jest właściciel strony.
Dane osobowe przetwarzane będą przez Sprzedawcę wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówień lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę oraz innych celach określonych w Regulaminie.
Podawanie przez Klientów ich danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne uniemożliwia złożenie zamówienia w Sklepie i zawarcia Umowy o Świadczenie Usług i Umowy Sprzedaży.
Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Klientów traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Sprzedawcy, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym ze Sprzedawcą firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Klientów. Zestawienia takie dotyczą oglądalności Stron Internetowych Sklepu i nie zawierają danych osobowych Klientów.
IX. Postanowienia końcowe

Sprzedawca może zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Klienta, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki przy użyciu plików „cookies”.
Zasady polityki plików „cookies” uregulowane zostały w dokumencie „Polityka prywatności i plików cookies”, stanowiącym załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Sklepu
Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Klienta będącego Konsumentem, wynikających z przepisów polskiego prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami polskiego prawa powszechnie obowiązującego, stosuje się te przepisy.
W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.

Copyright by www.bez-kompleksow.com.pl

Niniejszy sklep internetowy (Sklep), w tym jego struktura, projekt graficzny oraz oferowany produkt, stanowią wyłączną własność właściciela sklepu oraz podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz. 83, tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631). Kopiowanie elementów Sklepu, informacji, tekstów, zdjęć czy też innych elementów graficznych, jak również znaków graficznych zamieszczonych na stronie Sklepu, do celów publicznych lub komercyjnych (m.in. w celu wykorzystania w całości, części lub w formie zmodyfikowanej w innych serwisach WWW, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej), bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela, jest surowo zabronione a w przypadku niedotrzymania powyższych warunków będzie sprowadzane na drogę sądową.

Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany oraz poprawiania informacji zawartych na stronie Sklepu w każdym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników sieci internetowej.